BÁNH CUA NHÍ NHÂN PHOMAI SINGAPORE

110.000VND / 1 túi / 10 chiếc

Bánh cua nhí Singapore tại Stacyfood có nhân phomai béo ngậy, vị thơm ngon, phù hợp tất cả mọi lứa tuổi, ai cũng tấm tắc khen khi dùng bánh.

Cho phép đặt hàng trước

Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)