THỰC PHẨM SƠ CHẾ - THỰC PHẨM CHẾ BIẾN SẴN

BÁNH BAO CHIÊN HẢI SẢN VUA CUA (chưa chiên)

76.000VND / 1 Túi/4 chiếc

THỰC PHẨM SƠ CHẾ - THỰC PHẨM CHẾ BIẾN SẴN

BÁNH BAO CHIÊN NHÂN THỊT VUA CUA (chưa chiên)

64.000VND / 1 Túi/4 chiếc
Hết hàng

THỰC PHẨM SƠ CHẾ - THỰC PHẨM CHẾ BIẾN SẴN

BÁNH BAO GÀ XÉ TIÊU ĐEN VUA CUA

135.000VND / 1 Túi/4 chiếc
Hết hàng

THỰC PHẨM SƠ CHẾ - THỰC PHẨM CHẾ BIẾN SẴN

BÁNH BAO HẢI SẢN VUA CUA

140.000VND / 1 Túi/4 chiếc

THỰC PHẨM SƠ CHẾ - THỰC PHẨM CHẾ BIẾN SẴN

BÁNH BAO LẠP XƯỞNG TÔM VUA CUA

138.000VND / 1 Túi/4 chiếc

THỰC PHẨM SƠ CHẾ - THỰC PHẨM CHẾ BIẾN SẴN

BÁNH BAO NHÂN KHOAI LANG TÍM VUA CUA

76.000VND / 1 Túi/4 chiếc
Hết hàng

THỰC PHẨM SƠ CHẾ - THỰC PHẨM CHẾ BIẾN SẴN

BÁNH BAO TÔM XỐT TRỨNG MUỐI VUA CUA

220.000VND / 1 Túi/4 chiếc

MÓN ĂN CHAY - THỰC DƯỠNG

BÁNH MÌ 5 SAO VBREAD

30.000VND

MÓN ĂN CHAY - THỰC DƯỠNG

BÁNH MÌ SẠCH CÔNG NGHỆ 4.0 VBAGUETTE

40.000VND

THỰC PHẨM SƠ CHẾ - THỰC PHẨM CHẾ BIẾN SẴN

BÁNH MÌ VUA CUA

45.000VND / 1 Túi/5 ổ

THỰC PHẨM SƠ CHẾ - THỰC PHẨM CHẾ BIẾN SẴN

BÒ VIÊN GÂN ĐẶC BIỆT

125.000VND / 1 Gói/500gr
Hết hàng

MÓN TRUYỀN THỐNG VIỆT

CHẢ (GIÒ) BÒ TIÊU

175.000VND / 500 gram
Hết hàng

THỰC PHẨM SƠ CHẾ - THỰC PHẨM CHẾ BIẾN SẴN

CHẢ BÒ ỚT XIÊM XANH

175.000VND / 500gr/2 cây chả

THỰC PHẨM SƠ CHẾ - THỰC PHẨM CHẾ BIẾN SẴN

CHẢ GIÒ CON TÔM VUA CUA

135.000VND / 1 Túi/5 chiếc

THỰC PHẨM SƠ CHẾ - THỰC PHẨM CHẾ BIẾN SẴN

CHẢ GIÒ CUA VUA CUA

118.000VND / 1 Túi/5 chiếc
Hết hàng

THỰC PHẨM SƠ CHẾ - THỰC PHẨM CHẾ BIẾN SẴN

CHẢ TAI HEO ỚT XIÊM XANH

135.000VND / 500gr/2 cây chả

MÓN ĂN CHAY - THỰC DƯỠNG

CHAO MÔN

75.000VND
Hết hàng

THỰC PHẨM SƠ CHẾ - THỰC PHẨM CHẾ BIẾN SẴN

LẠP XƯỞNG TƯƠI (HEO)

145.000VND / 1 Gói/500gr
Hết hàng

THỰC PHẨM SƠ CHẾ - THỰC PHẨM CHẾ BIẾN SẴN

LẠP XƯỞNG TƯƠI VỊT

165.000VND / 1 Gói/500gr

THỰC PHẨM SƠ CHẾ - THỰC PHẨM CHẾ BIẾN SẴN

MẮM RUỐC XÀO THỊT BA RỌI VÀ TÔM KHÔ

165.000VND / 1 Hũ/500gr
Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)