ĐỒ KHÔ - GIA VỊ - ĐỒ CHẤM

CÀ PHÊ SỮA HÒA TAN 3 IN 1 Q EXPRESS ARABICA

95.000VND / 1 Bịch/24 gói (20gr/gói)
390.000VND / 1 set/5 Túi/10Kg (hút chân không)
80.000VND / 1 Túi/2Kg (hút chân không)
80.000VND / 1 Túi/2Kg (hút chân không)
390.000VND / 1 set/5 Túi/10Kg (hút chân không)
390.000VND / 1 set/5 Túi/10Kg (hút chân không)
80.000VND / 1 Túi/2Kg (hút chân không)

ĐỒ KHÔ - GIA VỊ - ĐỒ CHẤM

MIẾN DONG MỘC – ĐẶC SẢN TÂY BẮC

65.000VND / 1 Bịch/500gr

ĐỒ KHÔ - GIA VỊ - ĐỒ CHẤM

MUỐI CHẤM HẢI SẢN

55.000VND / 1 Chai/330ml

ĐỒ KHÔ - GIA VỊ - ĐỒ CHẤM

NẤM HƯƠNG RỪNG TÂY BẮC (1 bịch – 200gr)

90.000VND / 1 Bịch/200gr
175.000VND / 1 Bịch/500gr
Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)